Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie oraz nadzorem autorskim w zakresie remontu bud. Pawilonu wschodniego – zlokalizowanego na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie”.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 1a
 4. Załącznik nr 1b
 5. Załącznik nr 3
 6. Ogłoszenie o wyborze Oferty

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 1a – Wymagania dot. jakości warzyw i owoców
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
 6. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa mięsa świeżego wieprzowego i wołowego (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy
 4. Załącznik nr 4 - opis jakości mięso
 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy
 6. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa mięsa świeżego drobiowego i dziczyzny (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy
 4. Załącznik nr 4 - opis jakości mięso
 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Informacja o zakończeniu procedury wyboru bez wyłonienia Wykonawcy.

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym w części frontowej i zachodniej północnej, PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1036/210, III etap”

 

 1. 20210714_OGLOSZENIE.pdf
 2. 20210714_SWZ.pdf
 3. 20210714_SWZ_pliki_edytowalne.docx
 4. Załącznik 7 a - projekt - jablonna-palac - cz_opisowa
 5. Załącznik 7 a - projekt - Jablonna BIOZ
 6. Załącznik 7 a - projekt - Jabłonna STWiOR
 7. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-3l
 8. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-12l
 9. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-17a4
 10. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-21L
 11. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-a3all2-A3
 12. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-1
 13. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-2
 14. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-2-A3
 15. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-3
 16. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-4
 17. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-4a
 18. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-5
 19. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-5-l
 20. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-6
 21. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-6-A3
 22. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-7
 23. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-7-A3
 24. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-8
 25. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-8-A3
 26. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-9
 27. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-9-A3
 28. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-10
 29. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-11
 30. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-12
 31. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-13
 32. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-14
 33. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-15
 34. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-16
 35. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-16-A3
 36. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-17
 37. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-18
 38. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-19
 39. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-20
 40. Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-21
 41. 20210714_SWZ_Załącznik7b_decyzja_PnB.pdf
 42. 20210714_SWZ_Załącznik7c_decyzja_MWKZ.pdf
 43. 20210714_SWZ_Załącznik7d_ekspertyza.pdf
 44. 20210714_SWZ_Załącznik8_STWiOR.pdf
 45. 20210714_SWZ_Załącznik8a_projekt_zagosp.pdf
 46. 20210714_SWZ_Załącznik9_przedmiar.pdf
 47. 20210714_SWZ_Załącznik10_ warunki_org-tech.pdf

Pytania i odpowiedzi do SWZ

PRZEDMIAR palac jablonna izolacja ścian PDF

Pytania i odpowiedzi do SWZ 2

W.w pliki są również do pobrania na stronie BIP PAN: https://bip.pan.pl/przetarg/713/wykonanie-robot-budowlanych-w-zakresie-izolacji-przeciwwilgociowej-murow-piwnic-i-fundamentow-wraz-z-ociepleniem-w-budynku-palacowym-w-czesci-frontowej-i-zachodniej-pan-dom-zjazdow-i-konferencji-w-jablonnie-przy-ul-modlinskiej-105-05-110-jablonna-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-pod-numerem-1036-210-iii-etap

ZMIANA OGŁOSZENIA BZP

20210802_Sprostowanie

20210802_SWZ_RB_Izolacja_3etap_Sprostowana

20210802_SWZ_pliki_edytowalne_po zmianie

20210803_Palac Jablonna - izolacja ścian - PRZEDMIAR - po zmianie tytułu

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie projekut budowlano-wykonawczego wielobranżowego oraz nadzorem autorskim w zakresie remontu bud. Pawilonu wschodniego - zlokalizowango na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zal 1 - formularz ofertowy
 3. Zal 1a - wykaz usług
 4. Zal 1b - wykaz osób
 5. Zal 2 - opis przedmiotu zamówienia
 6. Zal 3 - projekt umowy
 7. Zakończenie procedury

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 


PRZETARGI ARCHIWALNE

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Unieważnienie
 5. Ogłoszenie o zamówieniu - poprawione
 6. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
 7. Wykaz złożonych ofert

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Lista art. biurowych formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Malowanie pomieszczeń Pałacu w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Wykaz zrealizowanych usług
 4. Wzór umowy
 5. Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Wymiana 36 opraw oświetleniowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Karta katalogowa OS-1
 4. Karta katalogowa S-30
 5. Wykaz usług
 6. Wzór umowy
 7. Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielobranżowej dla 10 budynków na terenie PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie”.

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1a
 4. Załącznik 1b
 5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1_formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_lista art. biurowych formularz cenowy
 4. Załącznik nr 3_warunki umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty

Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie w zakresie prania i prasowania pościeli, ręczników obrusów i serwetek w 2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Formularz ofertowy
 3. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
 4. Projekt umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty