Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
XIII Festiwal Nauki w Domu Konferencji i Zjazdów PAN w Jabłonnie w dniach 19 i 20 września 2009r.

Patronat Honorowy
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Urząd Gminy Jabłonna, Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
Urząd Miasta Legionowo

19 września – sobota:
Inauguracja, powitanie gości – 19 IX g. 10
1. Testy funkcjonalne sprawności fizycznej, 19 IX, g. 10-16
Sala Kominkowa, Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Teorii Sportu
2. „Genetyczna rekonstrukcja wymarłych gatunków zwierząt na przykładzie tura” – R. Słomski, 19 IX, g. 12
Sala Mauretańska, Wydział VI Nauk Medycznych PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN
3. „Jak oddychamy – zabawa dla dzieci z modelem pracy płuc” – M. Guć 19 IX g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
4. „Ziemniak na polskim stole”, 19 IX, g. 10-16
Sala Pompejańska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie
5. „Zielona biotechnologia” – J. Zimny, 19 IX g. 12
Salonik Polski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
6. "Żar życia na pustyni", I. Łęcka, A. Dudek, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – hotel, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW
7. Nieobliczalne możliwości energii elektrycznej, 19 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, FAZA Koło Naukowe Wydziału Elektrycznego PW
Szukaj Dojazd English version
8. „Aerodynamika samochodów – super oszczędne pojazdy”, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP)
9. Ceramiczne puzzle, 19 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Państwowe Muzeum Archeologiczne
10. „Czy istnieje zbrodnia doskonała? – ślady kryminalistyczne na miejscu przestępstwa” – I. Bogusz, M. Bogusz, 19 IX, g.10.30-13.30
Sala Balowa, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
11. Naukowe partnerstwo europejskie, 19 IX, g 10-16.
Dziedziniec – oficyna królewska, Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej
12. „Nauka poszła w las” – nowoczesne leśnictwo”, 19 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna i Nadleśnictwo Płońsk
13. „Leśna szkółka kontenerowa i hodowla sadzonek drzew i krzewów”, 19 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna i Nadleśnictwo Płońsk
14. „Drewno jako odnawialne źródło energii”, 19 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna i Nadleśnictwo Płońsk
15. Akademia Ochrony Ludności s12” – K. Jakucy, 19 IX g.10-16
Dziedziniec – Altana Chińska, Stowarzyszenie Warszawska Grupa Wysokościowa s12
16. Kwiaty i owoce - Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów, 19 IX, g. 10-16
Sala Pompejańska, Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie
17. „Badania dla odkrycia i identyfikacji szczątków Mikołaja Kopernika” – J. Gąssowski, 19 IX, g.11
Sala Mauretańska, Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
18. „Biedronka podbija świat” – P. Ceryngier, 19 IX, g. 13.30
Sala Balowa, Centrum Badań Ekologicznych PAN
19. Właściwa forma nauczania i czynniki sukcesu w procesie uczenia się języka obcego – E. Lewicka-Mroczek – D. Szymaniuk, 19IX, g. 13
Sala Mauretańska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
20. „Nowe techniki i technologie konserwacji dzieł sztuki”, J. Marczak 19 IX, g. 10-14
Oranżeria, Wojskowa Akademia Techniczna
21. “Spadochrony”,19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, AIR-POL sp. z o.o.
22. „Varietas delectat. Jabłonna za czasów biskupa Michała Poniatowskiego” – Angela Sołtys, 19 IX g. 11
Salonik Chiński, Zamek Królewski
23. Zabytkowe samochody, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, Rzepecki Auto
24. „Wycieczki do Instytutu”, M. Snochowski, 19 IX g. 11 i 13
Zbiórka, dziedziniec – pałac, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
25. „ARUBA 690” – jednostka pływająca, 19 IX g. 10
Dziedziniec – pałac –gazon, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
26. „Nowoczesny sprzęt ratowniczy i wykrywczy”, 19 IX g. 10
Dziedziniec – pałac –gazon, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
27. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, Gimnazjum Językowe
28. „Carrom – gra bilardowa dla młodzieży i dorosłych”, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – oranżeria, Carrom
29. „Koordynacja wzrokowo-ruchowa”, GPE Pscychotronics, 19 IX, g. 10-16
Sala Hotelowa, dziedziniec hotelowy, GPE Psychotronics
30. „Widzenie stereoskopowe”, GPE Pscychotronics, 19 IX, g. 10-16
Sala Hotelowa, dziedziniec ho telowy, GPE Psychotronics
31. „Procesy poznawcze”, GPE Pscychotronics, 19 IX, g. 10-16
Sala Hotelowa, dziedziniec hotelowy, GPE Psychotronics
32. „Powrót do Warszawy – wrzesień 1809”, prof. M. J. Turos, 19 IX, 10-16
Aleja – Łuk triumfalny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
33. „Grafika”, R. Kurzaj, 19 IX, g. 10
Dziedziniec – oranżeria, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
34. „Ludy Europy”, „Islam”, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac Uniwersytet III Wieku z Jabłonny
35. „Polskie wielkoskalowe fotomapy wybranych rejonów Spitsbegenu”, 19 IX, g. 10-16
Sale pałacowe, Zakład Badań Polarnych i Morskich
36. „Rola pokryw lodowych w ekosystemie naszej Planety” – P.Głowacki, 19 IX, g. 12
Sale pałacowe, Zakład Badań Polarnych i Morskich
37. „Rok w Polskiej Stacji Polarnej” – J. Giżejewski, 19 IX, g. 14
Sale pałacowe, Zakład Badań Polarnych i Morskich

20 wrzesnia - niedziela
1.„Przedstawienia smierci ksiecia Józefa Poniatowskiego w malarstwie i grafice w nawiazaniu do obrazu ze zbiorów
Muzeum w Jabłonnie” – K. Beck, 20IX g. 11.30
Salonik Chinski, ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
2.„Zwiazki rodzinne ksiecia Józefa Poniatowskiego. Wpływ kobiet na powstanie legendy wokół Jego postaci i
czynów.” – K. Rodak, 20 IX g. 11
Salonik Chinski, ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
3.„Wykorzystanie skanowania trójwymiarowego w rekonstrukcji zabytków na przykładzie konserwacji
terakotowej figurki bogini Kybele ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” – J. Martusewicz, E.
Batkiewicz, 20 IX g. 12
Salonik Chinski, ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
4.Testy funkcjonalne sprawnosci fizycznej, 20 IX, g. 10-16
Sala Kominkowa, Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Teorii Sportu
5.„Pałacowe spotkania z muzyka”, 20 IX g. 13
Sala Balowa, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
6.„Komórki macierzyste – perspektywy zastosowania w medycynie” – K. Domanska-Janik, 20 IX, g. 14.30
Sala Mauretanska, Wydział VI Nauk Medycznych PAN, Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN
7.„Ziemniak na polskim stole”, 20 IX, g. 10-16
Sala Pompejanska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin w Jadwisinie
8."Zar zycia na pustyni", I. Łecka, A. Dudek, 20 IX, g. 10-16
Dziedziniec – hotel, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW
9.Nieobliczalne mozliwosci energii elektrycznej, 20 IX, g. 10-15
Aleja – Łuk Triumfalny, FAZA Koło Naukowe Wydziału Elektrycznego PW
10.„Aerodynamika samochodów – super oszczedne pojazdy”, 20 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP)
11.Ceramiczne puzzle, 20 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Panstwowe Muzeum Archeologiczne
12.„Nauka poszła w las” – nowoczesne lesnictwo”, 20 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Lasy Panstwowe – Nadlesnictwo Jabłonna i Nadlesnictwo Płonsk
13.„Lesna szkółka kontenerowa i hodowla sadzonek drzew i krzewów”, 20 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Lasy Panstwowe – Nadlesnictwo Jabłonna i Nadlesnictwo Płonsk
14.„Drewno jako odnawialne zródło energii”, 20 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Lasy Panstwowe – Nadlesnictwo Jabłonna i Nadlesnictwo Płonsk
15.„Wielka Wojna 1914-1918 w zarysie”, W. Markerta i J. Szczepanski, 20 IX, g.12
Sala pałacowa, Muzeum Historyczne w Legionowie
16.„Zbiory historyczne”, J. Szczepanski, 20 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac, Muzeum Historyczne w Legionowie
17.„Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009”, J. Załeczny, 20 IX g. 15.30
Sala balowa, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
18.Kwiaty i owoce - Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów, 20 IX g. 10-16
Sala Pompejanska, Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie
19.„Transplantacja ratuje zycie”, W. Patkowski, 20 IX, g. 14
Sala Balowa, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
20.„Wiek kamieni” – P. Urbanczyk, 20 IX g. 11
Sala Mauretanska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
21.Inteligencja emocjonalna a przedsiebiorczosc – M. Wojciechowski, 20 IX, g. 14
Salonik Polski, Mieczysław Wojciechowski
22.Kaszmir: raj w cieniu zagrozenia nuklearnego – A. Kuszewska, 20 IX, g. 10.30
Sala hotelowa, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej
23.Hiszpanski Teatr Absurdu – J. Mankowska, 20 IX, g. 15.30
Sala hotelowa, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej
24.Dlaczego w terapii autyzmu wiecej nie zawsze znaczy lepiej? – M. Suchowierska, R. Kawa, 20 IX, g. 11.30
Sala hotelowa, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej
25.Kult flagi. W strone antropologii nacjonalizmu – K. Jaskułowski, 20 IX, g. 14.30
Sala hotelowa, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej
26.Kameleon powyborczy 2009 – wielosc danych, wielosc interpretacji, chaos informacyjny? Politologia jako
sposób odnajdywania sie w złozonej rzeczywistosci – K. Cebul, M. Czesnik, 20 IX g. 12.30
Sala hotelowa, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej
27.“Spadochrony”, 20 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, AIR-POL sp. z o.o.
28.„Zabawa plastyczna – Order Virtuti Militari”, 20 IX, g. 11-16
Niecka – pałac, Teatr Atlantis
29.„Happening Ksiaze Józef Poniatowski i jego Gwiazda”, 20 IX g. 12
Niecka – pałac, Teatr Atlantis
30.„Dlaczego Rejtan” – według obrazu Jana Matejki, 20 IX, g. 15
Dziedziniec – oficyna królewska, Teatr Atlantis
31.„Cierpienie a muzyka” – J. Woy-Wojciechowski, 20 IX, g. 11
Sala Balowa, Jerzy Woy-Wojciechowski
32.„Instrumenty bez tajemnic” 20 IX, g 14.30
Dziedziniec – pałac – gazon, Niepubliczna Muzyczna Szkoła Podstawowa I i II-go stopnia z Legionowa
33.Zabytkowe samochody, 19 IX, g. 10-16
Dziedziniec – pałac – gazon, Rzepecki Auto
34.Józef Wilkon, 20 IX g. 14
Galeria Sztuki Współczesnej, Oranzeria, ASP w Warszawie
35.„Interaktywne zabawy z robotami”, T. Stenzel, 20 IX g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Politechnika Slaska, Wydział Elektryczny
36.„Sam zbadaj swiat”, A. Chołuj, 20 IX, g. 11-14
Aleja – Łuk Triumfalny, Fundacja BioEdukacji Szkoła Festiwalu Nauki
37.„Oczy niebieskie oczy brazowe”, A. Chołuj, 20 IX, g. 11-14
Aleja – Łuk Triumfalny, Fundacja BioEdukacji Szkoła Festiwalu Nauki
38.„Wiem, co jem!”, A. Chołuj, 20 IX, g. 11-14
Aleja – Łuk Triumfalny, Fundacja BioEdukacji Szkoła Festiwalu Nauk
39.„ARUBA 690” – jednostka pływajaca, 20 IX g. 10
Dziedziniec – pałac –gazon, Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
40.„Nowoczesny sprzet ratowniczy i wykrywczy”, 20 IX g. 10
Dziedziniec – pałac –gazon, Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
41.Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, Gimnazjum Jezykowe, 20 IX, g. 10-16
42.„Carrom – gra bilardowa dla młodziezy i dorosłych”, 20 IX, g. 10-15
Dziedziniec – oranzeria, Carrom
43.„Koordynacja wzrokowo-ruchowa”, GPE Pscychotronics, 20 IX, g. 10-16
Sala hotelowa, GPE Psychotronics
44.„Widzenie stereoskopowe”, GPE Pscychotronics, 20 IX, g. 10-16
Sala hotelowa, GPE Psychotronics
45.„Procesy poznawcze”, GPE Pscychotronics, 20 IX, g. 10-16
Sala hotelowa, GPE Psychotronics
46.„Powrót do Warszawy – wrzesien 1809”, prof. M. J. Turos, 20 IX 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
47.„Grafika”, R. Kurzaj, 20 IX, g. 10
Dziedziniec – oranzeria, Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
48.„Ludy Europy”, „Islam” 20 IX, g. 10-16
Aleja – Łuk Triumfalny, Uniwersytet III Wieku z Jabłonny
49.„Polskie wielkoskalowe mapy wybranych rejonów Spitsbergenu”, 20 IX, g. 10-16
Sale pałacowe, Zakład Badan Polarnych i Morskich
50.„Rola pokryw lodowych w ekosystemie naszej Planety” – P.Głowacki, 20 IX, g. 12
Sale pałacowe, Zakład Badan Polarnych i Morskich
51.„Rok w Polskiej Stacji Polarnej” – J. Gizejewski, 20 IX, g. 14
Sale pałacowe, Zakład Badan Polarnych i Morskich