Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
XII Festiwal Nauki w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie
w dniach 27 i 28 września 2008r.
„Ziemia Planeta Ludzi”

Patronat - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Urząd Gminy Jabłonna, Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
Urząd Miasta Legionowo

27 września
Inauguracja, powitanie gości – 27 IX g. 10
Wykłady i warsztaty
1. „Transformacja ekonomiczna – biologiczny zysk mężczyzn” – H. Kołodziej, 27 IX g. 10-14
Sala Mauretańska, Zakład Antropologii PAN z Wrocławia
2. „Czy warto być optymistą” – M. Łopuszańska, 27 IX, g. 10-14
Sala Mauretańska, Zakład Antropologii PAN z Wrocławia
3. „Metody odpylania gazów, koncepcja domu pasywnego, wizualizacja procesu absorpcji CO2”, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – pałac – gazon, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
4. Technika membranowa, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – pałac – gazon, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
5. „Od konsumenta do producenta, czyli jakie możliwości dają nam media cyfrowe” – M. Filiciak, 27 IX, g. 11
Oranżeria, Instytut Komunikowania i Kulturoznawstwa, SWPS w Warszawie,
6. „Jak dominować. Ćwiczenia praktyczne w teatrze mowy.” – J. Wasilewski, 27 IX, g. 12
Oranżeria, Instytut Komunikowania i Kulturoznawstwa, SWPS w Warszawie,
7. Antarktyka – Tomasz Janecki, 27 IX g. 10-17
Sala Mauretańska, Zakład Biologii Antarktyki, PAN
8. „Tytuły śmieszne i straszne. Świat z Pierwszych stron prasy codziennej” – M. Płachecki, 27 IX, g. 13
Oranżeria, Instytut Komunikowania i Kulturoznawstwa, SWPS w Warszawie,
9. „Rok 2008 – międzynarodowy rok ziemniaka”, „Co można zrobić z ziemniaka”, 27 IX, g. 10-17
Sala Pompejańska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
10. „Znaczenie ziemniaka w gospodarce światowej”, 27 IX, g. 11.15
Sala Pompejańska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
11. „Kiedy w Polsce żyły słonie – wielkie ssaki epoki lodowcowej – E. Nosowska 27 IX, g. 11, 13, 15.30
Salonik Polski i Chiński, Muzeum Ziemi PAN
12. Podwójnie dyskretny charakter ruchu oka” - J. Ober, 27 IX, g. 10-16
Sala Kominkowa, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
13. Barwy morza – M. Łotocka, 27 IX, g. 12.30
Sala Kominkowa, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
14. „Oceania”- morska platforma badawcza – .J. Wyrwiński, M. Wichorowski, 27 IX g.12
Sala Kominkowa, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
15. Rośliny i zwierzęta morskie a zdrowie człowieka – K. Pazdro, 27 IX, g.13 P
Sala Kominkowa, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
16. Co w morzu kwitnie? – M. Łotocka, A. Kosakowska, 27 IX, g. 10-17
Sala Kominkowa, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
17. Kryminalistyczne badanie DNA – fakty i mity”, 27 IX, g. 12
Sala hotelowa, Centrum Szkolenia Policji
18. „Człowiek w erze nowej cywilizacji – procesy poznawcze – emocje”, 27 IX, g. 11
Sala hotelowa, Centrum Szkolenia Policji
19. „O nierozpoznanym dziele Szymona Bogumiła Zuga” – Piotr Ługowski, 27 IX, g. 13
Sala Balowa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Pokazy, prezentacje
1. „Aerodynamika samochodów – superoszczędne pojazdy”, 28 IX, g. 10-17
Dziedziniec – pałac – gazon, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP)
2. Naukowe partnerstwo europejskie, 27 IX, g 10-17
Dziedziniec – pałac, Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej
3. „Świat mało znany”, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – hotel, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, UW
4. „Dwa oblicza ziemi” i „Jak żyć wybór należy do nas”, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
5. Wycieczki do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt, zwiedzanie pomieszczeń (świnie, owce, bydło, kurczęta i laboratoriów), 27 IX g. 11, 13
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
6. Testy funkcjonalne sprawności fizycznej, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – hotel, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
7. Kwiaty i owoce - Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów, 27 IX, g. 10-17
Sala Pompejańska, Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie
8. Multimedialna kreacja artystyczna, 27 IX, g. 10-17
Oranżeria, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
9. Plener malarski, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – oranżeria, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
10. Fotografia – M. Dąbrowski, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – oranżeria, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
11. Grafika strukturalna – kolor w grafice – R. Kurzaj, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – oranżeria, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
12. „Z wizytą u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”, 27 IX, g. 10-17
Sala Balowa, AGARTIS
13. Mammografia – badanie, 27 IX, g. 10-17
Altana Chińska, Gmina Jabłonna
14. Badanie krwi i poziomu cukru, 27 IX, g. 12-16
15. Altana Chińska, Gmina Jabłonna
16. Ceramiczne puzzle, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Państwowe Muzeum Archeologiczne
17. Lasy na naszej planecie i leśna bioróżnorodność, drzewa i zwierzęta, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
18. Nisze ekologiczne w lesie, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
19. Zmiany spowodowane przez człowieka w ekosystemach leśnych, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
20. Drewno jako odnawialne źródło energii, 27 IX, g. 10-17
Aleja – Łuk Triumfalny, Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
21. Nieobliczalne możliwości energii elektrycznej, 27 IX, g. 10-14
Aleja – Łuk Triumfalny, Faza, Studenckie Koło Naukowe, Wydział Elektryczny PW
22. Zdobycze techniki wykorzystywane w pożarnictwie, 27 IX, g. 11-15
Dziedziniec – pałac, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
23. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska – studia na 8 wydziałach, 27 IX, g. 10-17
Dziedziniec – pałac – gazon, Międzywydziałowe studia Ochrony Środowiska, UW
24. „Bajki Krasickiego”, 27 IX, g. 12.15
Pałac – mały taras, Teatr Atlantis
25. Ziemia – Matka Celtów – F. Marczewski, Ł. Polak, 27 IX, g. 12.00
Sala Balowa, Centrum Badań Cywilizacyjnych
26. Instrumenty bez tajemnic – 27 IX, 10-17
Pałac – mały taras, Niepubliczna Muzyczna Szkoła Podstawowa I i II-go stopnia z Legionowa
27. Specjalistyczne pojazdy ratowniczo-gaśnicze – 27 IX, 10-17
Dziedziniec – pałac – gazon, TECHNIKS/OB., MOTO-TRUCK