Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

X FESTIWAL NAUKI

23 i 24 września 2006 r. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Legionowie Urząd m. Legionowo

23 września
• Inauguracja, powitanie gości - 23 IX g. 10
• Tradycja a nowoczesność w konserwacji dzieł sztuki" - pokazy, filmy, wykład - 23 IX g. 10-17, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki, Instytut Optoelektroniki WAT
• "Kuchnia słoneczna" - pokazy, wykłady - 23 IX g. 10-14 Instytut Fizyki PAN
• "Ceramiczne puzzle" - pokazy, warsztaty - 23 IX g. 10-17 Państwowe Muzeum Archeologiczne • Zwiedzanie IFiŻZ: pomieszczeń dla zwierząt i pracowni
naukowych - wycieczka - 23 IX g. 10, g. 13 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego
• "Nowe technologie to nowe wyzwania dla ludzi i zwierząt" - debata - 23 IX g. 12-13 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im.Jana Kielanowskiego
• "Ziemniak na polskim stole" - wystawa, pogadanki tematyczne - 23 IX g. 10-17, prezentacje 11.00, 14.00 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -
Oddział w Jadwisinie
• "Edukacja leśna i nowoczesne leśnictwo", "Szlakiem pomników przyrody" - pogadanki, pokazy - 23 IX g. 10-17 Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny
Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
• "Jak powstała moneta" - pokazy, warsztaty - 23 IX g. 10-17 Średniowieczna Mennica
• "Prezentacja posterów, eksponatów i stron internetowych IMGW oraz czujników UV" - 23 IX g. 10-12 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
"Słoneczne promieniowanie UV mierzone przy powierzchni Ziemi" - wykład - 23 IX g. 12-12.45 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Pokaz teodolitowe pomiary kierunku i prędkości wiatrów górnych" oraz "Prezentacja posterów, eksponatów i stron internetowych IMGW oraz czujników
UV" - 23 IX g. 13-18 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Pokaz radiosondażu" - 23 IX g. 13-15 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Badania naukowe w Arktyce - klucz do zrozumienia przeszłości i przyszłości procesów przyrodniczych zachodzących na obszarze Polski" - wystawa,
pogadanki tematyczne, pokazy - 23 IX g. 10-17 Zakład Badań Polarnych i Morskich
• "Pokaz nawigacji satelitarnej" - pokazy, ćwiczenia w praktyczne w terenie - 23 IX g. 10-17 Zakład Badań Polarnych i Morskich
• "SZKŁO: historia, technika, ludzie, inspiracje" - mini kino, wystawa szkła, prezentacje - 23 IX g. 13-17 Związek Pracodawców Polskich POLSKIE
SZKŁO
• "Świadomie wybieram - żywienie młodzieży w wieku gimnazjalnym" - prelekcja 23 IX g. 10-11.30 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
SGGW
• "Jak pracuje przewód pokarmowy człowieka?" - prelekcja 23 IX g. 12-13.30 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
• "Ocena sprawności fizycznej - wytrzymałości, szybkości, skoczności, siły, koordynacji ruchowej oraz stanu psychofizjologicznego" - pokazy, warsztaty -
23 IX g. 10-17 Instytut Sportu AWF, Zakład Teorii Sportu
• "Zabawy z biologią" - pokazy, warsztaty - 23 IX g. 10-17 Fundacja BioEdukacji, Szkoła Festiwalu Nauki
• Ameryka Łacińska - Ekwador - ludzie, kultura, krajobrazy - pokazy, pogadanki - 23 IX g 10-17 UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych IKR
• Zabawa "z językiem" - z poprawną polszczyzną za pan brat - gry i konkursy dydaktyczne w nauce języków obcych 23 IX g. 10-17 Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, Europejskie Gimnazjum Językowe
• Praktyczne zastosowanie podnośnika hydraulicznego SH-40" - pokaz - 23 IX g. 13 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
• Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów - wystawa 23 IX g. 10-17 Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w
Legionowie
• "Szlachetne techniki graficzne - sucha igła i akwaforta" - warsztaty graficzne pokaz techniki grafiki artystycznej - 23 IX g. 10-17 Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie
• "Fotografia" - warsztaty - 23 IX g. 10-17 Katedra Fotografii ASP w Warszawie
• Gabinet heraldyczno-genealogiczny - prelekcje, wystawa - 23 IX g. 10-17 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
• "Cukrzyca - Epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?" - 23 IX g. 10-17 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
• Badania wydatku energetycznego, pomiaru skuteczności ochrony okularów przeciwsłonecznych, badania słuchu - pogadanki tematyczne, wystawa 23
IX g. 10-17 Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB
• Wyposażenie i zasady działania "Patroli oczyszczania terenu" z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych" - pokazy, pogadanki tematyczne - 23 IX
g. 10-15 Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Dowództwo Wojsk Lądowych
• Pokaz tańca dawnego, scenki rodzajowe
23 IX g. 10-17
• "Fieter" - komediowa sztuka "Krzyżaki" - pogadanka nt. prawdy i mitów postaci sienkiewiczowskich - 23 IX g. 13 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
• Wszystko o emocjach- czy zawsze potrafimy je rozpoznawać? -co wynika z aktywności mięśni twarzy? Instytut Biologii Doświadczalnej i Klinicznej PAN
- pokazy, pogadanki - 23 IX g. 10-17
• Zamrażanie kwiatów i warzyw, jak powstają barwy i jak je można zmieniać na konkretnych przedmiotach - zastosowania - pokazy, pogadanki - 23 IX g.
10-17 Instytut Fizyki PAN
• "30 lat w Kosmosie", udział Polski w międzynarodowych misjach kosmicznych - wystawa, pokazy - 23 IX g. 10-17 Centrum Badań Kosmicznych PAN
• "Nowe leki i terapie" - pokazy, pogadanki - 23 IX g. 10-17 Instytut Medycyna Doświadczalnej i Klinicznej PAN
• "Humanistyka i jej znaczenie w Unii Europejskiej" - prezentacje, pogadanki - 23 IX g. 10-17 Instytut Badań Literackich PAN
• Automobil Klub - pokaz, pogadanki tematyczne - 23 IX g. 10-17 24 września
• "Obraz i dźwięk - szklane inspiracje" - koncert z cyklu "Pałacowe spotkania z muzyka" - 24 IX g. 13
• "Ocena jakości dźwięku w akustyce, muzyce i badaniach marketingowych" - pokaz, prelekcja - 24 IX g. 14-14.30 Akademia Muzyczna im. Fryderyka
Chopina w Warszawie
• "Jak słyszy ucho" - pokaz, prelekcja - 24 IX g. 14.30-15 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
• "Dźwięk i architektura" - pokaz, prelekcja - 24 IX g. 15-15.30 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
• "Didgeridoo - głos ziemi" - pokaz, prelekcja - 24 IX g. 15-15.30 Didgeridoo Zakopane
• "Obraz i dźwięk w historii" - panel dyskusyjny - 24 IX g. 16-18 Stowarzyszenie Centrum Badań Cywilizacyjnych
• "Próbny lot pod balonem modelu laboratoryjnego polskiego pikosatelity PW-Sat" - 24 IX g. 11.00 Ośrodek Aerologii IMGW we współpracy z Politechniką
Warszawską
• "Edukacja leśna i nowoczesne leśnictwo", "Szlakiem pomników przyrody" - pogadanki, pokazy - 24 IX g. 10-17 Nadleśnictwo Jabłonna, Leśny
Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
• "Biżuteria artystyczna ze szkła weneckiego" - wystawa - 24 IX g. 10-17 Tom Levis (Austria)
• "Konstruktor piramidy żywieniowej" - warsztaty - 24 IX g. 11-12.30 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
• Prezentacja zeszytu historycznego dot. udziału 2. Batalionu Balonowego z Legionowa w Kampanii Wrześniowej 1939 - Towarzystwo Przyjaciół
Legionowa, Muzeum Historyczne w Legionowie, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Fundacja na rzecz Tradycji Artylerii - 24 IX g. 11-17, prezentacja 14.30
• Sprawność użytkowa psów służbowych Policji - pokaz - 24 IX g. 16.30 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Ameryka Łacińska - Ekwador - ludzie,
kultura, krajobrazy - pokazy, pogadanki - 24 IX g. 10-17 UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych IKR
• "Ceramiczne puzzle" - pokazy, warsztaty - 24 IX g. 10-17 Państwowe Muzeum Archeologiczne
• "Ziemniak na polskim stole" - wystawa, pogadanka tematyczna - 24 IX g. 10-17 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Oddział w Jadwisinie
• "Prezentacja posterów, eksponatów i stron internetowych IMGW oraz czujników UV" - 24 IX g. 10-12 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Słoneczne promieniowanie UV mierzone przy powierzchni Ziemi" - wykład - 24 IX g. 12-12.45 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Pokaz teodolitowe pomiary kierunku i prędkości wiatrów górnych" oraz "Prezentacja posterów, eksponatów i stron internetowych IMGW oraz czujników
UV" - 24 IX g. 13-18 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Pokaz radiosondażu" - 24 IX g. 13-15 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
• "Szlachetne techniki graficzne - sucha igła i akwaforta" - warsztaty graficzne pokaz techniki grafiki artystycznej - 24 IX g. 10-17 Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie
• "Fotografia" - warsztaty - 24 IX g. 10-17 Katedra Fotografii ASP w Warszawie
• Osiągnięcia nauki - orężem w walce z przestępcą - pokazy, prelekcje - 24 IX g. 14.30 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
• Bezpieczna jazda motocyklem - pokaz, - 24 IX g. 12.00 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
• Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów - wystawa 24 IX g. 10-17 Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w
Legionowie
• Ścieżka edukacyjna - ekologiczna - pomniki przyrody - 24 IX
• Zabawa "z językiem" - z poprawna polszczyzną za pan brat - gry i konkursy dydaktyczne w nauce języków obcych 24 IX g. 10-17 Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, Europejskie Gimnazjum Językowe
• "Ocena sprawności fizycznej - wytrzymałości, szybkości, skoczności, siły, koordynacji ruchowej oraz stanu psychofizjologicznego" - pokazy, warsztaty -
24 IX g. 10-17 Instytut Sportu AWF, Zakład Teorii Sportu
• "Jak powstała moneta" - pokazy, warsztaty - 24 IX g. 10-17 Średniowieczna Mennica
• Gabinet heraldyczno-genealogiczny - prelekcje, wystawa - 24 IX g. 10-17 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
• "Cukrzyca - Epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?" - 24 IX g. 10-16 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
• "Nauka dla Europy, Europa dla nauki"- pogadanki tematyczne - 24 IX g. 11-17 Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej
• Malarstwo Jakuba Erola - otwarcie wystawy, 24 IX g. 14.30 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • Automobil Klub - pokaz, pogadanki tematyczne -
24 IX g. 10-17
• "Ochrona nietoperzy" - pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX g. 10-17 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
• Badania wydatku energetycznego, pomiaru skuteczności ochrony okularów przeciwsłonecznych, badania słuchu - pogadanki tematyczne, wystawa 24
IX g. 10-17 Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB
• Wyposażenie i zasady działania "Patroli oczyszczania terenu" z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych" - pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX
g. 11-16 Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Dowództwo Wojsk Lądowych
• Wszystko o emocjach- czy zawsze potrafimy je rozpoznawać? -co wynika z aktywności mięśni twarzy? Instytut Biologii Doświadczalnej i Klinicznej PAN
- pokazy, pogadanki - 24 IX g. 10-17
• Zamrażanie kwiatów i warzyw, jak powstają barwy i jak je można zmieniać na konkretnych przedmiotach - zastosowania - pokazy, pogadanki - 23 IX g.
10-17 Instytut Fizyki PAN
• "30 lat w Kosmosie", udział Polski w międzynarodowych misjach kosmicznych - wystawa, pokazy - 24 IX g. 10-17 Centrum Badań
Kosmicznych PAN
• "Podwójnie "dyskretny" charakter ruchu oka" - pokazy, pogadanki - 24 IX g. 10-17 p. 11.30 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
• "Nowe leki i terapie" - pokazy, pogadanki - 24 IX g. 10-17 Instytut Medycyna Doświadczalnej i Klinicznej PAN
• "Humanistyka i jej znaczenie w Unii Europejskiej" - prezentacje, pogadanki - 24 IX g. 10-17 Instytut Badań Literackich PAN