Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

Sezon wystaw 2012/2013

Galeria „Oranżeria” czynna jest codziennie w godzinach 11.00-18.00.
16 września – 14 października 2012 wystawa prac prof. Pawła Nowaka
21 października – 11 listopada 2012 wystawa prac Bohdana Wróblewskiego (promocja książki)
18 listopada – 13 stycznia 2013 wystawa prac prof. Wojciecha Sadleya
20 stycznia – 10 marca 2013 wystawa prac Lidii Snitko-Pleszko
17 marca – 12 maja 2013 wystawa prac Ewy Walawskiej
19 maja – 30 czerwca 2013 wystawa prac Franciszka Maśluszczaka