Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
Harmonogram Pałacowy salon naukowy
  • 20 października 2019r. godz. 14.30  „DRGAJĄCE OBRAZKI" Michał Wichrowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • 15 grudnia 2019r. godz. 14.30 "DIETA" – dr hab. n. med. Renata Perlikowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wykład przeniesiony na pierwsze półrocze 2020r.
  • 23 lutego 2020r. godz. 14.30 - UWAGA ZMIANA, zamiast planowanego wykładu „WARTOŚĆ PIĘKNA I JEGO PRZEJAWY" - dra Michała Wójcika odbędzie się wykład

„Nazwy geograficzne Polski – księga dziejów, kultur i języków” – Wojciech Włoskowicz, Instytut Języka Polskiego PAN

  • 19 kwietnia 2020r. godz. 14.30 - "EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII" - dr hab. Monika Kwoka, Politechnika Śląska
  • 21 czerwca 2020r. godz. 14.30