Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
Harmonogram Pałacowy salon naukowy
  • 15 października 2017r. godz. 14.30 "Nasz język publiczny " - prof. Jerzy Bralczyk, prowadzenie red. MałgorzataTułowiecka
  • 17 grudnia 2017r. godz. 14.30 "Agresja w życiu politycznym: kto i dlaczego ją akceptuje" prof. Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, prowadzenie red. Małgorzata Kownacka
  • 18 lutego 2018r. godz. 14.30 "Zagęstniki żywności - bezpieczne czy szkodliwe?" dr hab. inż. Justyna Cybulska, czł. AMU PAN Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadzenie red. Małgorzata Kownacka
  • 29 kwietnia 2018r. godz. 14.30 „Cervantes i Szekspir – poeci z wysp śpiewających”  prof. Krzysztof Mrowcewicz, Instytut Badań Literackich PAN
  • 17 czerwca 2018r. godz. 14.30 „Człowiek i wartości. O dobrym i złym życiu” - dr Bartłomiej Skowron Zakład Filozofii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, prowadzenie red. Małgorzata Kownacka