Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

XI FESTIWAL NAUKI
Program 22 i 23 września 2007r.

Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, Instytut Sportu AWF, Zakład Teorii Sportu, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
Instytut Optoelektroniki WAT, Państwowe Muzeum Archeologiczne, IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie, Fundacja BioEdukacji,
Szkoła Festiwalu Nauki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin O/Jadwisin, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Nadleśnictwo w
Jabłonnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie,
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, Muzeum Historyczne w Legionowie, FAZA, Koło Naukowe Wydziału Elektrycznego PW,
Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Legionowie, Europejskie Gimnazjum Językowe, Zakład Badań Polarnych i Morskich, Instytut Geofizyki PAN,
Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja, Automobil Klub, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Centrum Biologii
Medycznej PAN w Łodzi, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (Zakład Chemii i Biochemii Morza, Zakład Dynamiki Morza), Ogród
Botaniczny PAN, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW, Centrum Badań Cywilizacyjnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Komitet Mikrobiologii PAN

1.Jak malarz i fizyk patrzy na obraz – dr Waldemar Cudny – 23 IX g. 10-16 P, W
2.Fotografia – dr Mariusz Dąbrowski – 22 i 23 IX g. 10-16 P
3.Grafika strukturalna – kolor w grafice – Robert Kurzaj – 22 i 23 IX g. 10-16 P, W
4.Ludwik Maciąg – 23 IX g 13 Wys
5.Koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”, „Wariacje na temat wody” – 23 IX g. 13
6.Woda jako element instrumentu muzycznego – muzykoterapia wodna – mgr Olga Horban-Regner, 23 IX g. 12
7."Lejmy wodę" – panel dyskusyjny – CBC, dr Andrzej Ziółkowski – 23 g. 15.30
8.Symbolika wody w dziejach cywilizacji – mgr Filip Marczewski, mgr Łukasz Polak, 22 IX g. 11.30, 23 IX g. 10.30
9.Kwalifikacje wody pitnej i efektywne mikroorganizmy – inż. Tomasz Lewicki, 23 IX g. 14.30
10.Najnowocześniejsze metody przemiany wody w ciało stałe w żywych strukturach – mgr Ewa Stachowiak, 23 IX g. 15.
11.Ocena sprawności fizycznej. Sporty wodne – 22 i 23 IX g. 10-16 P
12.Tradycja a nowoczesność w konserwacji dzieł sztuki – dr hab. Jan Marczewski – 22 IX g. 10-16 P, W g. 14
13.Ceramiczne puzzle – mgr Agnieszka Bart – 22 i 23 IX g. 10-16 P
14.Jak długo mogę się opalać? Warsztaty - 23 IX 12-16. P
15.Czy na Antarktydzie można się opalić - 23 IX 11. W
16.Atmosfera Ziemi – 22 IX g. 11 W – w Ośrodku Aerologii
17.Czym mierzymy promieniowanie Słońca? – 22 IX g. 11,45 P – w Ośrodku Aerologii
18.Czym mierzymy powietrze? – 22 IX g. 12,30 P – w Ośrodku Aerologii
19.Pokaz radiosondażu – 22 IX g. 13,00 P – w Ośrodku Aerologii
20.Izolacja DNA z warzyw – warsztaty 22 IX g. 10. P
21.Poznaj moc swojej śliny 22 IX g. 11. i 12. P
22.Magia kolorów 22 IX g. 13. P
23.Genetyka dla początkujących 22 IX g. 14. P
24.Analiza sensoryczna czekolady 22 IX g. 15. P 25.Co można zrobić z ziemniaka? 22 i 23 IX g. 10-16 P, W,
26.Przemysłowe wykorzystanie ziemniaka, 22 i 23 IX g. 12 W
27.Rola i znaczenie edukacji antydyskryminacyjnej w procesie kształtowania postaw tolerancji i podnoszenie świadomości w zakresie przejawów
dyskryminacji i przeciwdziałania jej występowaniu - 22 IX g. 12.00, P
28.Wybrane zabezpieczenia techniczne w dokumentach wartościowych – 22 IX g. 13. P
29.Bezpieczna jazda motocyklem - 23 IX g. 12. P
30.Edukacja leśna i nowoczesne leśnictwo. Szlakiem pomników przyrody – 22 i 23 IX g. 10-16 P, Wys
31.Ratownictwo medyczne i chemiczne - 22 IX g. 13. P
32.Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów – 22 i 23 IX g. 10-16 P, Wys.
33.Historia Legionowa 1944-1989 w fotografii – 23 IX g. 10-16 P
34.Powiat Legionowski na dawnej pocztówce – 23 IX g. 10-16 P, Wys.
35.Zeszyt historyczny "1. Batalion Balonowy" – spotkanie z autorami – 23 IX g. 14 P
36.Nieobliczalne możliwości energii elektrycznej, doświadczenia: przeskok iskry elektrycznej, siła pola magnetycznego – 22 i 23 IX g. 10-16 P.
37.Naukowe partnerstwo europejskie – 22 i 23 IX g. 10-16 P
38.Zagrożenia i ochrona nietoperzy - 23 IX g. 10-16 P
39.W zdrowym ciele zdrowa chemia – 22 IX g. 10-16 P
40.Ciało i umysł wspólna sprawa - 23 IX g. 10-16 P
41.Badania naukowe w Arktyce – klucz do zrozumienia przeszłości i przyszłości procesów przyrodniczych zachodzących na obszarze Polski - 22 IX g.
10-16 P
42.Tańce dworskie i plebejskie - 22 IX g. 10-16 P
43.Średniowieczne rzemiosło - 22 i 23 IX g. 10-16 P
44.Cukrzyca. Czy jesteśmy bez szans? - 22 i 23 IX g. 10-16 P
45.Gabinet heraldyczno – genealogiczny - 22 i 23 IX g. 10-16 P
46.Zabytkowe samochody - 22 i 23 IX g. 10-16 P
47."Podwójnie dyskretny" charakter ruchu oka – 23 IX g. 10-14, P
48.Wirusy a zdrowie - 22 IX g. 10-16 P
49.Peru, Ekwador, Kolumbia – ludzie kultura, krajobrazy – 22 i 23 IX g. 10-16 P
50.Stajnia hrabiego Potockiego – czyli o automobilowych pasjach ostatniego właściciela Jabłonny - 22 i 23 IX g. 10-16 P
51.Zmiany klimatu w świetle badań Instytutu na morzach arktycznych -prof. Jan Piechura, 22 i 23 IX g. 12.00 W, P
52.Żyjąca plaża - dr Lech Kotwicki - 22 i 23 IX g. 11.00 W, P
53.Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie-dr hab. Alicja Kossakowska, Zakład Chemii i Biochemii Morza - 22 IX g. 13.00, 23 IX g. 14.15 W, P
54.Morze rzeczywiste i w komputerze – prezentacja multimedialna Zakład Dynamiki Morza-Slajdy i filmy w pętli zamkniętej-badania na północy w tym
program DAMOKLES - 22 i 23 IX g. 10.00-16.00, W, P
55."Zakażenia wirusem cytomegalii – zagrożenia, diagnostyka i terapia" - prof. Zbigniew Leśnikowski 22 IX g. 11.00 W
56."Woda życia" Podtytuł: "Woda w środowisku (kranie) a woda w ciele, komórce i kryształach." - 22 IX g. 12-13 - debata 57.
Wycieczki do IFiŻZ zwiedzanie pomieszczeń dla zwierząt i pracowni naukowych, kierunki prowadzonych badań i dyskusje: fizjologia i żywienie zwierząt -
22 IX g. 10 i 13
58."Rośliny chronione" - 22 i 23 IX g. 10-16 P, W.
59.Jak leczymy sepsę i czy można się przeciwko niej zaszczepić? - 22 i 23 IX g. 14.30 P, W