Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
Sezon koncertowy 2016/2017
  • 25 września 2016r. godz. 13.00 – koncert "Harfa znana i nieznana", Anna Sikorzak-Olek, program,  zobacz wideo z koncertu
  • 16 października 2016r. godz. 13.00 – koncert, Piotr Bylica - wiolonczela, Sławomir Cierpik - fortepian, program
  • 20 listopada 2016r. godz. 13.00 – koncer: Andrzej Stefański - recital fortepianowy, program
  • 18 grudnia 2016r. godz. 13.00 – koncert: Andrzej Jagodziński - fortepian, program
  • 15 stycznia 2017r. godz. 13.00 – koncert kameralny: Agata Wojciechowska - obój, Magdalena Miłaszewska-Delimat - harfa, Dorota Smolińska - wiolonczela, program
  • 19 lutego 2017r. godz. 13.00 – koncert karnawałowy: Grażyna Mądroch, Ryszard Morka, Jan Zakrzewski, Adam Sychowski, program
  • 19 marca 2017r. godz. 13.00 – koncert kameralny: Paweł Gusnar – saksofon, Maciej Staszewski – gitara, program
  • 23 kwietnia 2017r. godz. 13.00 – koncert muzyki polskiej: Katarzyna Bąkowska - skrzypce, Ewa Skardowska - fortepian, Magdalena Rostworowska - wiolonczela, program
  • 21 maja 2017r. godz. 13.00 – koncert: Marianna Żołnacz – flet, Marianna Waszkiewicz – fortepian, program
  • 18 czerwca 2017r. godz. 13.00 – koncert dziecięcy, program