Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
Sezon koncertowy 2004/2005
  • 19 września 2004 r. - Maria Pomianowska - instrumenty azjatyckie
  • 17 października 2004 r. - koncert wokalny poświęcony pamięci prof. Bogny Sokorskiej
  • 21 listopada 2004 r. - recital fortepianowy Marcina Rudzińskiego
  • 19 grudnia 2004 r. - koncert wokalny
  • 16 stycznia 2005 r. - recital fortepianowy
  • 20 lutego 2005 r. - koncert w 320 rocznicę urodzin J. S. Bacha i G. F. Haendla (sopran, trąbka, fortepian)
  • 20 marca 2005 r. - recital kontrabasowy
  • 17 kwietnia 2005 r. - kwartet fortepianowy
  • 15 maja 2005 r. - recital fletowy
  • 19 czerwca 2005 r. - koncert dziecięcy