Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej znajdującej się w ww. obiekcie.

  1. Zaproszenie do składania ofert

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen w postępowaniu na wykonanie: kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach położonych w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ul. Modlińska 105 wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach.

  1. Zapytanie
  2. Formularz ofertowy
  3. Odpowiedzi na pytania

 

Planowane przetargi