Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 03/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Wybrana oferta

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 2/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Podziękowanie za złożenie ofert

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

 1. Zapytanie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2
 4. Odpowiedzi na pytania

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej znajdującej się w ww. obiekcie.

 1. Zaproszenie do składania ofert

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen w postępowaniu na wykonanie: kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach położonych w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ul. Modlińska 105 wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach.

 1. Zapytanie
 2. Formularz ofertowy
 3. Odpowiedzi na pytania

 

Planowane przetargi