Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku i ewentualne udzielenie zamówienia na usługę wstawienie 4 przęseł ogrodzenia wraz ze wspawaniem i transportem na terenie PAN DZiK w Jabłonnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku i ewentualne udzielenie zamówienia na wstawienie 4 przęseł ogrodzenia wraz ze wspawaniem i transportem na terenie PAN DZiK w Jabłonnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Świadczenie usługi ochrony mienia, polegającej na fizycznej ochronie obiektów Polskiej Akademii Nauk - Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, znak sprawy 03/2019/ZP":

1. Ogłoszenie o zamówieniu http://pobierz.pan.pl/data/public/c1d913
2. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – wersja edytowalna
3. Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia, zmiana Ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

4. Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia

5. Wersja edytowalna zmienionych załączników: wykaz osób  i formularz ofertowy

6. Protokół z otwarcia ofert

7. Informacja o wyborze oferty

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim, dachu na pawilonie wschodnim, dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej, dachu i pergoli na kordegardzie zachodniej, dachu na oranżerii w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki w word
4. Dokumentacja techniczna obiektów do pobrania i rozpakowania: http://pobierz.pan.pl/data/public/7c7779

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze oferty

 

Pan Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie składa zapytanie mające na celu wyłonienie Wykonawy usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna i pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobach nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105

 1. Zapytanie
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Karta przeglądów rocznych i pięcioletnich
 4. Wzór protokołu z kontroli technicznej
 5. Wzór protokołu odbioru dokumentacji
 6. Wzór umowy
 7. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia
 8. Wybór wykonawcy

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 03/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Wybrana oferta

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 2/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Podziękowanie za złożenie ofert

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

 1. Zapytanie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2
 4. Odpowiedzi na pytania

 

 

 

Planowane przetargi